ΑΡΘΡΑ

Νέος Παιδαγωγός . Το δικτυακό περιοδικό για τον παιδαγωγό του σήμερα. 12ο τεύχος , Απρίλιος 2019. 12_Teyxos_Neou_Paidagogou_Aprilios_2019

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ Μέτρα ασφάλειας κατά τη χρήση τους

Σπύρος ∆οντάς, ∆ρ. Χηµικός , Κέντρο Υγείας -Υγιεινής της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ

Εύη Γεωργιάδου, Χηµικός – Μηχανικός , Κέντρο Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ   ΕΛ.ΙΝΥ.Α.Ε. – ΑΘΗΝΑ 2008  ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Νικολαΐδης Δημήτριος Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ 82. Άρθρο για την Ηγεσία 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ    Επικαιρικά φαινόμενα _ Απόψεις _ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Eιδικό τεύχος του περιοδικού ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ με θέμα: «Σχεδιασμός και αξιοποίηση ψηφιακών σεναρίων για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών»  https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/issue/view/1163/showToc