ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ

Υποβολή προτάσεων «Σχεδίων Δράσης» από τα ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ» κατά το σχολικό έτος 2021-2022.

Πατήστε εδώ

Υλοποίηση δράσεων στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) κατά το σχολικό έτος 2021-2022 στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.- Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.

Υλοποίηση δράσεων 112055_10-09-2021

Οδηγίες υλοποίησης προγραμμάτων κατά το σχολικό έτος 2019-2020 στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.- Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.», εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας. Φ25α199473 Δ4_16_12_2019

Οργάνωση, Λειτουργία και Υλοποίηση για το σχολικό έτος 2019-2020 της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) στο πλαίσιο της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ». ΦΕΚ 3892_τ.Β_23-10-2019

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ.-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑ.Λ.».  ΦΕΚ 3878_τ.Β_22_10_2019

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ «ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020.   ΦΕΚ 3941_τ.Β_25-10-2019

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ «ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ» ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΑΛ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ» ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

[2019.10]_ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2019_20_

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2019-2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019-2020

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2019_2020

Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Συντονιστών των Σχολείων της Πιλοτικής Φάσης στο πλαίσιο της επέκτασης της πράξης Μια Νέα Αρχή στα  ΕΠΑΛ Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων. ΦΕΚ 5948 / τ.Β / 31-12-2018

Δημοσιεύθηκε η απόφαση για την υλοποίηση  σχεδίων δράσης στο πλαίσιο του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» ΦΕΚ 5883 τ.Β 31_12_2018

Καθιέρωση του θεσμού του Συμβούλου  – Καθηγητή στα Επαγγελματικά  Λύκεια  ΦΕΚ τ.Β΄ 5343/28-11-18  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ_ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Οργάνωση, Λειτουργία και Υλοποίηση Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ΦΕΚ 3622_τ.Β_24_8_2018

Πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του προγράμματος «Μία νέα αρχή στα ΕΠΑ.Λ.».   ΦΕΚ 5206 τ.Β _20.11.2018

Πρώτες Κατευθύνσεις για την έναρξη του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα

ΕΠΑΛ-Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.» στα σχολεία  H ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Σύσταση και συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής Έργου στο πλαίσιο της επέκτασης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με κωδ. ΟΠΣ 5010706     Σύσταση και συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής ΜΝΑΕ ΕΠΑΛ

«Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ»»

Προκήρυξη

1-Αίτηση

2-Τεχνικό Δελτίο

Συμπληρώστε το Τεχνικό Δελτίο Σχεδίου Δράσης συμβουλευόμενοι το αντίστοιχο παράδειγμα. Τεχνικό Δελτίο-Παράδειγμα

3-Χρονοδιάγραμμα

4-Προϋπολογισμός

Οδηγός-Υποβολής-Σχεδίου

https://mnae.noesis.edu.gr/ypovoli-sxediou-drasis/

[Σύμβουλος Καθηγητής] Οδηγός Υλοποίησης

ΜΝΑΕ Συνδιδασκαλία

Σύσταση και συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής Έργου στο πλαίσιο της επέκτασης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με κωδ. ΟΠΣ 5010706  ΦΕΚ612ΥΟΔ_Δ_23.10.2018

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη παιδιών και εφήβων σε συνθήκες οικονομικής κρίσης Οδηγίες για Γονείς Φυλλάδιο για γονείς

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη  παιδιών και εφήβων σε συνθήκες οικονομικής κρίσης Οδηγίες για Εκπαιδευτικούς   Φυλλάδιο για εκπαιδευτικούς