ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3500 Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις

Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.

Νόμος 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΦΕΚ_Β_491_21_ΥΑ_13423_ΓΔ4_4_2_21_ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ_ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο.

ΦΕΚ_Β_4189 Συλλογικός προγραμματισμός

Σύμβουλος Σχολικής Ζωής: Προσόντα επιλογής- καθηκοντολόγιο

ΦΕΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.

Νόμος 4763_2020

«Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»  Αρ. Αποφ. 20883 /ΓΔ4/12_02_2020

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση , με την  οποία εντάσσονται στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, οι  σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ ΖΕΠ.  ΦΕΚ 3736_τ.Β_8_10_2019

Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2019-2020. ΦΕΚ_3612_τ.Β _27_9_2019

Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού Έτους- Τάξης Μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ΦΕΚ 3459_τΒ_13-09-2019

Συγκρότηση του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης

Ύλη και οδηγίες για τα μαθήματα του Τομέα Μηχανολογίας 2019 -2020 ΟΔΗΓΙΕΣ

Προγραμματισμός και Αποτίμηση του Εκπαιδευτικού Έργου των Σχολικών Μονάδων. ΦΕΚ16_τ.Β_11_01_2019

Ενημέρωση σχετικά με την Αξιολόγηση των μαθητών/-τριών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) και των μαθητευόμενων του « Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» Φ4/22523/Δ4/13-02-2019

Ενημέρωση σχετικά με τη Διαδικασία Προαγωγικών, Απολυτήριων και Πτυχιακών Εξετάσεων των Γ’ και Δ’ τάξεων εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σχολικών ετών 2018-2019 και 2019-2020 στο πλαίσιο της Αξιολόγησης των μαθητών/-τριών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)  Φ4/22513/Δ4/13-02-2019

Ενημέρωση σχετικά με την αξιολόγηση των μαθητών του ΕΠ.Α.Λ.  Φ4_199568_Δ4 20_11_2018

Πρώτες Κατευθύνσεις για την έναρξη του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα  ΕΠΑΛ-Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.» στα σχολεία.  2018_10_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_Κατευθύνσεις_για_έναρξη_προγράμματος_ΜΝΑΕ

Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.    ΦΕΚ 120_Β_23-1-2018

Ενημέρωση σχετικά με τα Γραπτώς Εξεταζόμενα και τα Μη Εξεταζόμενα Μαθήματα κατά τις τελικές προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις στα Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑ.Λ.  Φ4_199568_Δ4_20_11_2018  &   Φ4_177399_Δ4_22_10_2018

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Αρχές Μηχανολογίας» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., τα Τεχνολογικά – Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Μηχανολογίας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και τα μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Μηχανολογίας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2018-2019.  2018-2019-ΥΛΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

H διδακτέα-εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2018-2019  ΦΕΚ 4320 _ τ.Β _ 28-09-2018

Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α΄ Τάξης, τμήμα-τος Τομέα της Β΄ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ΄ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.). ΦΕΚ 2891_τ.Β_21_08_2017

Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.  ΝΟΜΟΣ_4547_18_ΦΕΚ 102

Οι νέοι κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης    ΝΕΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου. Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου.

Αναθέσεις των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β’ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83).  Αναθέσεις Τομέα Ναυτιλιακών

Οι νέοι κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΚΛΑΔΟΙ ΝΕΟΙ