ΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ

Αντοχή υλικών – Επίλυση δοκών (Φωτόδεντρο)

Συνθήκες ισορροπίας – Η περίπτωση των δυνάμεων  (Φωτόδεντρο)

Συνθήκες ισορροπίας – Η περίπτωση των μαζών (Φωτόδεντρο)

Αντοχή υλικών – Πείραμα εφελκυσμού (Φωτόδεντρο)

Ροπή δύναμης  (Φωτόδεντρο)

Ροπή δύναμης – Θάλαμος καύσης (Φωτόδεντρο)

Ροπή δύναμης – Θεώρημα ροπών (Αίσωπος)

Νόμος του Hooke / Διάγραμμα τάσεων – παραμορφώσεων (Αίσωπος)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ