Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2023-2024

Εγκύκλιο με την οποία ορίζονται τα κριτήρια και το χρονοδιάγραμμα κατάργησης, συγχώνευσης και ίδρυσης σχολείων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, για το επόμενο σχολικό έτος 2023-24, υπέγραψε η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως.