«Ανάθεση Γενικής Παιδαγωγικής Ευθύνης Σχολικών Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ. σε Σχολικούς Συμβούλους Εκπαίδευσης της Π.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας»