Επιμορφωτική δράση των εκπαιδευτικών ΠΕ82 του Τομέα Μηχανολογίας ΕΠΑΛ σχετικά με την προετοιμασία για την Τράπεζα Θεμάτων.

Η παρουσίαση

Eνα ενδεικτικό υπόδειγμα διαγωνίσματος